Menu Luk

DRAWING FOR LIFE

Drawing Marathon International fokus på socialt, menneskeligt og kulturelt ansvar. Vi vil støtte kreativitet i samfundet med konkrete projekter, og samtidigt har vi fokus på individet – dvs. på dig, din trivsel og dit helbred.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Drawing Marathon International vil gerne bidrage til kreative processer rundt om i verden. Derfor er det Drawing Marathon International intention at støtte med projekter der fremmer kreativiteten i miljøer, hvor det kan synes svært at få integreret. Projektets formål er at fremme især børns interesse for tegning, kunst og kreativitet, samt sociale fællesskaber.

Drawing Marathon International udvælger årligt et kreativt projekt der bliver realiseret i forhold til udsatte børn, der til dagligt ikke har mulighed for eller overskud til at indgå i kreative sammenhænge. Kreativitet er en af menneskets ressourcer. Derfor anser vi det for vigtigt at bidrage med ideer til hvorledes kreativitet kan indgå i hverdagen, på et niveau som bidrager ikke alene til det enkelte menneskes selvforståelse og komfortzone, men også for samfundsstrukturen som helhed. Du kan følge og få inspiration fra vores projekter her på sitet.

Corporate Human Responsibility (CHR)  

Drawing Marathon International har fokus ikke kun på din tegning, men også på hvordan du har det. Derfor vil vi løbende invitere specialister til at komme med bidrag til forståelse af vores helbred i kombination med tegning og kunstnerisk frembringelse.

Corporate Cultural Responsibility (CCR)

I vores nutidige digitaliserede univers er der en gammel meget værdifuld verden og nogle gamle smukke håndværk der er ved at gå tabt og helt glemt. Håndarbejde, altså håndens arbejde eller tilblivelse af produkter med hænderne, er beskæftigelse der er på retur. Det kan være træarbejde, broderi, fluebinding, bogbinding, kurveflet og for så vidt også tegning.

Mennesker der mister eller får frataget mulighed for at være tilgængelig på diverse (sociale)medier, streaming m.m. mister ofte deres identitet og vigtigst af alt: de bliver rastløse fordi de ikke kan beskæftige sig selv. Digitaliseringen af vores social liv, medfører en udeblivelse af sanselighed. Produktion og den samhørighed som de gamle håndværk mestrede, det bragte mennesker sammen omkring en færdighed man mestrede og var stolt af.

Vi håber på at Drawing Marathon International kan være med til at bringe værdier ind i fællesskaber som binder os sammen – på tværs af alle kulturelle forskelle. Vi håber at de kreative udfordringer kan inspirere det enkelte menneske mod et rigt og kreativt liv. Vi håber ligeledes at kunne frembringe værdisæt der kombinerer det nye i verden vi ser frem til og binder det sammen med en sanselighed som kun håndens arbejde kan frembringe.