Menu Close

TRYK RØD START KNAP

Fra kl. 8:00 (DK tid) har du en time til hver udfordring.

Hver hele time åbne du en port til din næste tegneudfordring.

De kreative opgaver hænger sammen i en lang kæde. Derfor anbefaler vi at du åbne portene ved at trykke på knappen ud fra den givne opgave, i den rækkefølge som de er nummereret.

DU ARBEJDER I 2D FORMAT MED ALLE TÆNKELIGE MATERIALER, FIGURER, BAGGRUNDE OG KUNST STILARTER.

ALLE værker der postes med #drawon2019, efterfulgt af et # med dit personlige startnummer, vil være med i konkurrencen som WILD CART VINDER ARTIST. Derfor anbefaler vi at du poster så mange værker som muligt. Den censurerede konkurrence skal postes med de rigtige: HASHTAG KLIK HER.

Bliver du udvalgt, vil du modtage dit vinder certifikat søndag eftermiddag, i din e-mail.


Vigtigt: Måske skal du genindlæse denne side, for at aktiverer startknappen!

PUSH THE RED START BUTTON

From 8 am (DK time) you have an hour for each challenge.

Every hour you open a port for your next drawing challenge.

The creative tasks are linked in a long chain. Therefore, we recommend that you open the ports by pressing the button based on the given task, in the order in which they are numbered.

YOU WORK IN 2D FORMAT WITH ALL POSSIBLE MATERIALS, FIGURES, BACKGROUND AND ART STYLES.

ALL works posted with # drawon2019, followed by a # with your personal start number: will be in the competition as a WILD CART WINNER ARTIST. Therefore, we recommend that you post as many works as possible. The censored competition must be posted with the right: HASHTAG CLICK HERE. Become Gold Artisk / Kid

If you are selected, you will receive your winning certificate on Sunday afternoon in your email.


Important: You may need to reload this page to activate the start button!