Menu Luk

OFFICIELLE OPGAVELISTER

Pas på børnene, dem vi er eller engang var. Opgaver 2020.

Fødsel og morgen er det samme som en ny begyndelse. Nattens mørke bliver til lys over land. Lad dig inspirere til at tegne et fantasifuldt billede: Med en figur i landskab. Vælg et menneske eller et dyr. Gerne i morgenrøde farven.

Du kikker på en person, der fylder hele dit synsfelt. Personen kikker tilbage på dig med enormt store, varme øjne. Lad dig inspirere til at tegne et realistisk billede: Af et stort ansigt, der fylder papiret fra kant til kant. Tegn det, du synes er udtryksfulde, kærlige øjne.

En lille hånd møder en stor. Kærlighed fra en voksen kan skabe tryghed og varme. Lad dig inspirere til at tegne et fantasifuldt billede: Af dine hænder, der holder om noget, som du forestiller dig kan have brug for din kærlighed, fx et lille dyr, en plante eller et menneske.

Mennesker omfavner hinanden fordi vi har brug for hinanden, i et stort fællesskab. Lad dig inspirere til at tegne et realistisk billede: Med forskellige slags mennesker. Tegn så mange mennesker, du kan komme i tanke om, nogen du kender eller nogle du opdigter.

Det lille menneske ligger, kravler, og til sidst kan det gå. Det bevæger sig ind i et fremmed landskab. Lad dig inspirere til at tegne et fantasifuldt billede: Af et abstrakt landskab, hvor alt er i bevægelse. Der må gerne være stor energi i billedet og mange streger.

Når mennesker søger beskyttelse, finder de et hus, en hule, en grotte eller et andet slags gemmested. Lad dig inspirere til at tegne et realistisk billede: Af en drømmebolig. Det kan være i en by eller i naturen. Det kan være oppe eller nede. Du bestemmer.

Store og små mennesker kommer ud for mange forskellige oplevelser. Nogle giver glæde. Andre gange er der brug for trøst. Lad dig inspirere til at tegne et fantasifuldt billede: Med kontrast. Fx stort møder noget småt. Eller lyst sammen med mørkt. Eller mange farvede områder op imod ensfarvet. Tætte streger op mod ingen.

Smil og latter, et sødt ord, en hånd, et blik, en omfavnelse. Tryghed, trøst og glæde. Lad dig inspirere til at tegne et realistisk billede: Af en situation, hvor du har mærket stor glæde. Det kan også være en illustration af en begivenhed, en mærkedag eller et møde mellem…?

Fra barn til voksen. Det er en rejse fra ikke at vide til at vide meget, til en erkendelse af, at man aldrig kommer til at vide alt. Lad dig inspirere til at tegne et fantasifuldt billede: Et kollageagtigt billede af ting og hændelser, der undrer dig. Det kan være en funktion, en opfindelse, natur, en formel eller en holdning eller en person.

Mange mennesker er optaget af deres historie. Hvor de mon stammer fra? Og hvor de er på vej hen? Lad dig inspirere til at tegne et fantasifuldt billede: Et kollageagtigt billede af ting og hændelser, der undrer dig. Det kan være en funktion, en opfindelse, natur, en formel eller en holdning eller en person.

Vi skal passe på hinanden, også når vi møder den store kærlighed. Der er et barn i os alle, der kan gå i sort. Lad dig inspirere til at tegne et fantasifuldt billede: Der udtrykker ægte kærlighed i symbolistisk stil (romantisk). Tegn skrøbeligheden og det stærke. Eller måske det farlige.

Husker du at lege? At være ubekymret et øjeblik? At være nysgerrig og søgende? Lad dig inspirere til at tegne et realistisk billede: Af sprækker af leg i en meget stor, alvorlig verden. Kombiner realisme med det abstrakte. Fragmenter af virkeligheden.

Undren over, hvordan alting opstod! Nogle spørger. Andre opdigter deres egen virkelighed. Lad dig inspirere til at tegne et fantasifuldt billede: Af en natur, der imponerer dig. Storladenhed og fylde. Mystik og myter. Tegn ekspressivt med udtryk og et billede af din egen energi.

Kroppen som lærred, kroppen som maskine, kroppen som intelligent væsen. Vi er krop. Lad dig inspirere til at tegne et realistisk billede: Af et menneske i hel figur (eller flere). Tegn karakterer fra flere vinkler og i forskellige positioner. Tegn tæt og så mange forestillinger og situationer, du kan nå.

Ritualer og fest har til enhver tid samlet mennesker. Store som små. Smil, imødekommenhed og latter. Lad dig inspirere til at tegne et fantasifuldt billede: Hvor du giver alt, hvad du har af fantasi i skabelsen af et festligt billede, der udtrykker masser af glæde. Brug gerne farver i rigt mål.

Et møde bliver til et liv. Poesi til historier. En streg til et billede. Dag til nat. En begyndelse til en ende. Lad dig inspirere til at tegne et realistisk billede: Et slutbillede, hvori der indgår en stærk perspektivoplevelse. Fra dagens begyndelse til nu. Fra realisme til det abstrakte.


Pas på jordens skønhed og red klimaet. Opgaver 2019

Det er morgen. Lyset er skønheden på planeten. En ting er sikkert. Solen bryder mørket / Lad dig inspirere til at tegne et fantasifuldt billede: Hvor der indgår en dramatisk morgenhimmel.

Når alt mørket er skjult bag himlen. Naturen vågner. Flora står klar til at folde sig ud / Lad dig inspirere til at tegne et realistisk billede: Hvor der indgår blomster og blade.

Blomster er små. Små står i skyggen af de store. De store passer på de små / Lad dig inspirere til at tegne et fantasifuldt billede: Hvor der indgår en stor figur, der beskytter en lille figur.

Mennesket har mange figurer og former. En person kan have flere ansigter / Lad dig inspirere til at tegne et realistisk billede: Af et menneske med et udtryksfuldt ansigtudtryk.

Mennesket er en art. Der er et utal af forskellige dyr. Også dyr, der ikke er opdaget endnu / Lad dig inspirere til at tegne et fantasifuldt billede: Af et fantasidyr, gerne inspireret af en eller flere eksisterende arter.

Hvis vi inviterer et mærkeligt dyr ind, hvor vi bor, kan det vende op og ned på alting / Lad dig inspirere til at tegne et realistisk billede: Med et udsnit af rum eller et hus, hvor alt ser lidt mærkeligt ud.

Kaotiske billeder giver stof til eftertanke, drømme og visioner. Men det kræver nogen gange, at man ser det hele lidt fra oven / Lad dig inspirere til at tegne et fantasifuldt billede: Af en ny måde at opleve jorden, set fra himmelrummet

Solen er menneskets lys og jordens liv. Set udefra blot en kugle. Set fra menneskehøjde, et univers fuldt af overraskelser / Lad dig inspirere til at tegne et realistisk billede: Af noget, der er vigtigt for dig, noget vi skal passe særligt på på vores planet: Vand, ild, jord eller luft.

Det er godt at kunne udtrykke sine følelser. At passe på sig selv og på andre. Hænder, der er omsorgsfulde / Lad dig inspirere til at tegne et fantasifuldt billede: Af hænder, der udtrykker følelser eller som holder på en betydningsfuld ting.

Træer er livets tag. Og træer beskytter og giver luft til verden. Men også det mystiske er at finde i skoven / Lad dig inspirere til at tegne et realistisk billede: Hvor der indgår træer på en hyggelig eller uhyggelig måde

Alt afhænger af øjnene, der ser. Fra farligt til fredeligt. For nogle er verden helt sort/hvid, farvet eller transparent / Lad dig inspirere til at tegne et fantasifuldt billede: Med en masse gennemsigtige ting eller mønstre, der overlapper hinanden.

Når man kigger på byens vinduer. Du ser et spejlbillede af dig selv. Mens du er i bevægelse. Fra et sted til et andet / Lad dig inspirere til at tegne et realistisk billede: Af dig selv i hel figur, sådan som du bedst ser dig selv og dit udtryk.

Du er en kreativ person. Din hjerne er fuld af billeder. Forestil dig, at du har en historie, der bliver til virkelighed / Lad dig inspirere til at tegne et fantasifuldt billede: Af det du drømmer om kommer til at ske for dig, hvis du var en fisk i havet

Hvis vi ikke kan leve på jorden, hvor skal mennesket da bo? Er der en anden verden, vi kan flygte ind i / Lad dig inspirere til at tegne et realistisk billede: Hvor der indgår universer efter fri fantasi.

Når vi drømmer, sker det ofte i glimt. I glimt kan drager og dæmoner dukke frem i vores synsfelt / Lad dig inspirere til at tegne et fantasifuldt billede: Hvor der indgår drabelige dyr fra fortiden, fremtiden eller fantasi.

Det er nat. Fantasi kan overtage virkelighed. Det uperfekte er ofte det perfekte / Lad dig inspirere til at tegne et realistisk billede: Af en verden om 100 år. En situation, et udtryk, en stemning eller en detalje: Mennesker, dyr, biologi, geografi.