Menu Luk

HER STARTER DIT MARATHON

Du deltager i halv- eller hel-marathon ved at følge udfordringer på sitet – en tegning i timen.

Fra kl. 8:00 (DK tid) har du en time til hver enkelt udfordring.
Du åbner en side i timen.

Du bliver præsenteret for 8 / 16 tegneopgaver, som du løser i nummereret rækkefølge.

Du må ikke gå hurtigere frem, men udnytte tiden fuldt ud. Dit projekt skal følge marathon rækkefølgen.

DU ARBEJDER I 2D FORMAT MED ALLE TÆNKELIGE MATERIALER, FIGURER, BAGGRUNDE, KUNST OG STILARTER.

Når du har gennemført trykker du på et medfølgende link, herefter får du adgang til dit diplom.

DET ER KUN ANALOG TEGNINGER DER KAN INDGÅ I KONKURENSEN.

Bliver du udvalgt, vil du modtage et vinder certifikat.

ALLE værker der postes med #joinartday23, efterfulgt af et # med dit personlige selvvalgte startnummer, vil være med i konkurrencen som WILD CART VINDER ARTIST.

Kategorierne vil blive belønnet særskilt. TJEK

Derfor anbefaler vi at du poster så mange værker som muligt.

Den censurerede konkurrence skal postes med de rigtige hashtag.

YOUR MARATHON STARTS HERE

Your participation requires you to do the challenges you are given through a link – one drawing each hour.

From 8 am (DK time) you have an hour for each challenge.
You open one page per hour.

You will be presented with 8 / 16 assignments which you must solve before starting the next one.

You must not go faster, but make full use of the time. Your project must follow the marathon order.

YOU WORK IN 2D FORMAT WITH ALL POSSIBLE MATERIALS, FIGURES, BACKGROUND, ART AND STYLES.

When you have completed, you click on an accompanying link, then you get access to your diploma.

ONLY ANALOG DRAWINGS CAN BE ENTERED INTO THE COMPETITION.

If you are selected, you will receive a winner’s certificate.

ALL works posted with #joinartday23, followed by a # with your personal self-selected start number: will be in the competition as a WILD CART WINNER ARTIST.

The categories will be awarded separately. TJEK

Therefore, we recommend that you post as many works as possible.

The censored competition must be posted with the right hashtag.

    Vigtigt: Måske skal du genindlæse denne side igen, for at aktiverer startknappen!

      Important: You may need to reload this page to activate the start button!