Menu Luk

VILKÅR OG BETINGELSER

Aftalevilkår og betingelser for online tilmelding og køb af billet.

DrawOn International ønsker naturligvis at du trygt og sikkert kan købe din billet gennem vores site. Nedenstående er et overblik over vores anbefalinger og aftalevilkår, samt betalingsbetingelser, når du deltager og handler via vores site. Har du tvivlsspørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os.

Arrangøren kan ikke drages til ansvar for deltagernes eventuelle pådrager, af skader eller gener under afvikling af de kreative udfordringer. DrawOn International er ikke ansvarlig for 3. mands handlinger, herunder handlinger fra andre deltagere, før, under og efter marathon.

Børn og unge
Er du under 13 år, anbefaler vi, at du har fået lov til at deltage, samt fotografere og optage videoer og deling heraf, af dine forældre eller formynder. Er du under 13 år, kan du ikke selv dele materiale på de sociale medier. Børn under 13 år skal alliere sig med en voksenprofil, fx deres forældre, der uploade barnets kreative værker på barnets vegne, men dog med barnets startnummer. I forbindelse med en gruppetilmelding, kan uploading af kreative værker på de sociale medier foretagers af fx en ansvarlig lærer eller leder. Arrangørerne er ikke ansvarlig for brud på nævnte vejledning.

IT
Arrangørerne kan ikke drages til ansvarlig for udfordringer opstået på grund af digitale udfordringer, online-system-problemer, strømsvigt m.m. Ej heller kan arrangører drages til ansvar for nationale og internationale lovgivninger eller hvis arrangørens regler og anbefalinger ikke bliver overholdt.

Billedpolitik
Arrangøren har opstillet nogle regler der ikke har til hensigt at begrænse den kunstneriske frihed, men derimod beskytte og tage hensyn på en måde så flest muligt kan får glæde af arrangørens kreative udfordringer.

  • Uploadede billeder i DrawOn International-regi må ikke have indhold, der overtræder eller krænker tredjeparts rettigheder, inklusive ophavsret, varemærkebeskyttelse eller beskyttelse af personlige oplysninger, offentligt omdømme eller andre personlige eller immaterielle rettigheder. Hvis du vil anmelde indhold, som, du mener har overtrådt reglerne, skal du henvende dig til den person der har krænket dine rettigheder.
  • Uploadede billeder i DrawOn International regi må ikke indeholde annoncerelateret indhold eller brandnavn, herunder logo eller tilskynde til køb af et hvilke som helst produkter eller services, hvor der ikke forlods er indgået aftale med DrawOn International.
  • Uploadede billeder i DrawOn International regi må ikke promovere brug af ulovlige narkotika, lægemidler eller rekreative stoffer, samt tobaksprodukter og relateret tilbehør. Ej heller fremme brug af våben, ammunition eller sprængstoffer eller tilskynde til vold eller have stødende, opsigtsvækkende, respektløst eller overdrevet voldeligt indhold.
  • Uploadede billeder i DrawOn International regi må ikke have indhold, der har kontroversielle politiske eller krænkende sociale synspunkter og problemer stillinger eller diskriminere eller opfordre til diskrimination af personer på baggrund af personlige egenskaber såsom race, etnicitet, hudfarve, national oprindelse, religion, alder, køn, seksuel orientering, kønsidentitet, familiestatus, handicap, medicinsk eller genetisk sygdom.
  • DrawOn International tolererer ikke billeder af nøgenhed, afbildning af personer i stillinger, der viser eller antyder sex, eller aktiviteter, der er meget vovede eller seksuelt provokerende, samt kropsdele på en måde så de virker stødende.
  • DrawOn International kan ikke stille til ansvar hvis disse regler overtrædes. Det er den der deler sine billeder der selv kan drages til indtægt for en eventuel overtrædelse.

Information om ret til fotografering og videooptagelser
Som deltager er det tilladt at fotografere og filme din kreative værker eller din tegneproces, men udelukkende til privat og offentlig brug i eget navn. Er du fotograf skal du have tilladelse til at fotografere og filme til erhvervsmæssigt eller offentligt brug. Dette gælder både før, under og efter udfordringerne, herunder deltagernes kreative værker. Kontakt os for nærmere information og akkrediteringsmuligheder. Arrangørerne tager ikke ansvar for den enkelte deltagers egne billeder, videooptagelser eller kreative værker, og ej heller brug og deling heraf. Vi opfordrer til at behandle al sådant materiale med respekt og empati for andre.

Information om brug af billeder, videooptagelser og kreative værker
Når du deltager i et af DrawOn Internationals kreative udfordringer, vil deltagerne tage billeder og video af deltagere og kreative værker under afvikling af udfordringerne. Ved køb af en arrangørens billet, accepteres det, at arrangørerne kan benytte billeder, film af udfordringernes afvikling og kunstprocesser i den forbindelse, samt billeder og film af kunstværker fra før, under og efter udfordringerne, i markedsføringssammenhænge og kommercielt, f.eks. på sociale medier. Deltagere har ophavsret til deres egen originalværker.

Deltagerbetingelser
Arrangørerne forbeholder sig ret til at vise deltagers navn og evt. gruppe: Klubber / forening / hold / skole/ firma og nationalitet, samt løbenummer på deltager. Personlige oplysninger, der angives i forbindelse med tilmelding og deltagelse i de kreative udfordringer, opbevares af arrangørerne og videregives eller sælges aldrig til tredjepart, ud over ovenfor nævnte offentliggørelse eller i forbindelse med anonymiseret statistik. E-mails vil udelukkende blive anvendt til at sende nødvendig løbsinformation til deltagere, medmindre der afgives samtykke til andet.

Persondatapolitik
Arrangørerne indhenter kun oplysninger til at behandle din tilmelding til en kreative udfordringer. Oplysningerne vil naturligvis aldrig blive viderebragt eller solgt til tredjepart. Det betyder at hverken vi alle andre kan gøre brug af de personlige oplysninger, som du opgiver ved køb af billet til de kreative udfordringer. Arrangørerne tager ikke ansvar for den enkelte deltagers oplysninger, som deltager selv har oplyst.

Netværkspolitik
Deltagere i de kreative udfordringer har mulighed for at skabe kunstneriske fællesskaber. Arrangøren formidler ikke kontakt mellem deltagerne, hverken deltagerne imellem eller mellem deltagere og tredjemand.Arrangøren kan ikke stilles til ansvar for aftaler der ikke er direkte forbundet med afvikling af de kreative udfordringer, herunder koncept.

Overdragelse af startnummer
Dit startnummer, herunder ordrenummer er tilknyttet den person der har registreret sig på tilmeldingsblanketten, herunder brugernavn. Uautoriseret brug af et startnummer er ikke tilladt, da det kan give forkert resultatvisning og betyde, at man som deltager, ikke er registreret med de korrekte personlige informationer. Det kan derfor føre til diskvalifikation.

Ansvar og startgebyr
Startgebyr er momsfrit jf. dansk lovgivning om momsfritagelse af amatøraktiviteter. I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på internettet har arrangørerne det fulde produktansvar. Betalingen for din deltagelse vil blive trukket på det oplyste kreditkort. Du kan se de gældende priser hos vores billet-udbyder.

Fortrydelsesret og refundering
Du kan ikke fortryde eller få refunderet dit køb af en DrawOn International billet. I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på internettet er der ingen fortrydelsesret i forbindelse med køb af rekreative fritidsaktiviteter, idet rekreative fritidsaktiviteter ikke fremgår af aftalen. DrawOn International anses som værende en rekreativ fritidsaktivitet, og er derfor ikke omfattet af de almene fortrydelsesregler omkring køb på internettet jf. Lov om Forbrugeraftaler. Du kan med andre ord ikke få dine penge retur, når du først har købt din billet.

Aflysning, force majeure eller udskydelse af udfordringer
Hvis en udfordring bliver aflyst af arrangøren og der ikke annonceres en ny dato, er du berettiget til at få refunderet din billet og få pengene tilbage. Der gøres opmærksom på, at transaktions- og ekspeditionsgebyr ikke tilbagebetales. Hvis udfordring er gratis eller du er gratis deltager har du ingen returrettigheder. Såfremt at udfordring bliver udskudt forbeholder arrangøren sig retten til at rykke dato for afvikling med op til tre måneder. Ved ændring af dato for afvikling tilbydes du at deltage ved udfordring på nye dato, men der tilbydes ikke refundering af billet.

Forbehold for fejl og mangler
DrawOn International tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser, datoer eller arrangementsbeskrivelser. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER I OVENSTÅENDE BETINGELSER. 

Kontaktinformation og kundeservice

DrawOn International
Stockholmsgade 33
DK-2100 København Ø
E-mail: join@drawingmarathon.com